Svazek
95
Název svazku
Dům bez pána – Půlnoční pacient
Jméno autora
Egon Hostovský
Zařazená díla
Dům bez pána
Půlnoční pacient
Editoři svazku
Štěpánka Pašková
Autoři komentáře
Václav Vaněk
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2018
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
464
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-10-5
978-80-88069-54-6
978-80-7577-478-1
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
próza

Egon Hostovský: Dům bez pánaPůlnoční pacient

Z psychologických a existenciálních próz Egona Hostovského (1908–1973) vybíráme dva romány, charakteristické pro obě nejvýznamnější období jeho tvorby. Román Dům bez pána (1937) představuje typ tradiční psychologické prózy. Sourozenci Adlerovi, kteří se po smrti otce, židovského lékaře, scházejí v rodném domě, jsou jedinci pronásledovaní minulostí, samotou či pocitem viny. Citová krize, která přiměje každého z nich odhalit skrývané tajemství, se však stane impulzem k obnovení vzájemné důvěry. Román Půlnoční pacient (1959) ve svazku zastupuje Hostovského poválečnou exilovou tvorbu. Téma absurdity lidské existence ve světě narušené mezilidské komunikace se zde promítá do situace evropských emigrantů v Americe v době studené války. V obrazu jejich života postupně převládne ztráta víry v pozitivní ideje a touha uniknout politické realitě. Edici připravila Štěpánka Pašková, komentářem oba romány doprovodil Václav Vaněk.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně