Svazek
9
Název svazku
Život svaté Kateřiny
Zařazená díla
Život svaté Kateřiny
Novočeský překlad Jiřího Pelána
Editoři svazku
Eduard Petrů
Václav Vážný
Autoři komentáře
Eduard Petrů
Vědečtí redaktoři
Mirek Čejka
Místo vydání
Praha
Rok vydání
1999
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
292
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
80-7106-327-4
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
poezie

Život svaté Kateřiny

Jeden z klenotů české literatury, složité, mnohovýznamové, sofistikované dílo z doby Karla IV., individualizovaný portrét moudré světice patří k neopominutelným národním literárním památkám. V naší edici jsme se pokusili zachytit a zároveň vyčerpat všechny možnosti, kterými ji lze zpřístupnit současnému čtenáři, – v komentáři uvádějícím do dobového a vzdělanostního kontextu, dále v popisu ediční situace a edičních úprav, ve věcných vysvětlivkách, jazykovém slovníčku a konečně prostřednictvím novočeského reprodukčního překladu.

Národní digitální knihovna

Svazek je jako dílo nedostupné na trhu pro přihlášené uživatele NDK on-line zpřístupněn zde.