Jakub Říha

Jakub Říha

(*1982)

Literární historik, versolog, textolog a editor. Badatelsky i edičně se zabývá zejména novočeskou poezií a prozodií. V současnosti působí v edičním a textologickém oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR.