Jiří Flaišman

(*1975)

Textolog, editor a literární historik. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Účastnil se prací na projektu plnotextové internetové databáze Česká elektronická knihovna. Spolu s M. Kosákem řídí a ve spolupráci s kolektivem editorů připravuje svazky Kritické hybridní edice, spolu s ním též rediguje edici Varianty, věnovanou problematice textologie a editologie. Zabývá se historií novočeské textové kritiky (spolu s M. Kosákem sestavil komentovanou antologii Podoby textologie) a metodologií ediční praxe (Editologie. Od náčrtu ke knize). K vydání připravil texty P. Bezruče, F. Gellnera, K. H. Máchy, J. Seiferta, F. X. Šaldy ad. Je předsedou redakční rady České knižnice.

fotografie:
Jiří Flaišman, foto Soňa Pokorná, zdroj: fotoarchiv ÚČL AV ČR