Čtvrtstoletí Knižnice i její první dva letošní svazky na Světě knihy

středa, 08 červen 2022 15:53
Setkání s návštěvníky pražského knižního veletrhu nad Českou knižnicí se uskuteční v neděli 12. 6. 2022 od 12.00. Ve festivalovém programu je prezentace uvedena pod titulem "Čtvrtstoletí s Českou knižnicí". Na obsah hodinového pořadu jsme se zeptali Jiřího Flaišmana, který je předsedou redakční rady České knižnice a bude spolu s Martinem Valáškem, představitelem Nadačního fondu Česká knižnice, Knižnici v Literárním salonu holešovického Výstaviště reprezentovat.
 
Jaký obsah plánujete představení Knižnice na Světě knihy dát?
Vystoupení zmíní hlavní milníky čtvrtstoletí existence této ediční řady a připomene významné osobnosti naší literární vědy spojené s historií České knižnice. Prostor bude věnován zejména organizačním změnám a koncepčním proměnám, které edice doznala v posledních letech, kdy například vznikl nový výukový modul Seminářů a Dílen České knižnice. Současně bude představen i letošní ročník České knižnice, zvláště první dva vydané svazky. Dostane se také na ediční výhledy. Prostor pro své komentáře a případné otázky budou samozřejmě mít také návštěvníci.

Při příležitosti veletrhu vycházejí dva nové svazky, můžete je představit z hlediska jejich místa v edičním programu České knižnice?
Prvním letošním svazkem je reedice svazku Má Amerika, který představuje básníka J. V. Sládka jako výrazného autora cestopisné reportáže a fejetonu. Jeden z prvních svazků České knižnice, který k vydání připravili Jaroslava Janáčková, Jarmila Víšková a Josef Opatrný, svazek, jenž je dnes již těžko dostupný, pro nové vydání připravila Petra Hesová. Tímto v řadě již 115. svazkem plníme pro letošní ročník náš dlouhodobý cíl, a to nabídnout našim čtenářům v reedici ty svazky, které patří v celé ediční řadě k těm nejrecipovanějším i nejobjevnějším. Představíme také druhý již vydaný svazek ročníku 2022, Básně a listy Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Je to svazek číslo 116 a čtenáři se v něm naskýtá možnost seznámit se v reprezentativním výběru a v překladu Marty Vaculínové s básnickým a epistolografickým dílem předního učence přelomu patnáctého a šestnáctého století. Stojí za poznámku, že v letošním ročníku Hasištejnského – coby reprezentanta "staré a starší" literatury – výjimečně v našem katalogu doprovodí ještě jeden titul z této oblasti, a sice zcela nová edice Komenského.
 
Zpracoval Pavel Janáček