Jiří Kolář

(1914–2002)

Básník, překladatel a výtvarník.

Mladá léta prožil na Kladně, jeho juvenilie jsou ovlivněny surrealismem, debutoval sbírkou Křestný list (1941) v knižnici redigované Františkem Halasem. Přední osobnost Skupiny 42, v roce 1952 byl v souvislosti s rukopisem deníkové knihy Prometheova játra zatčen a po řadu měsíců vězněn. Od šedesátých let se intenzivně věnoval výtvarné tvorbě, zejména technice koláže, a současně systematicky rozvíjel řadu dalších experimentálních technik. Od roku 1980 žil v Paříži. Překládal z angličtiny, francouzštiny i němčiny (např. S. Beckett, C. Sandburg, W. Whitman). Zemřel v Praze.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945
Lexikon české literatury (díl 2, svazek II – K–L)

fotografie:
Portrét Jiřího Koláře ze středních let, foto Bohumil Straka, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, Sbírka – negativy, neg. 36687