Svazek
121
Název svazku
Prózy a deníky
Jméno autora
Karel Hynek Mácha
Zařazená díla
Kat (Křivoklad, Doslov ke Křivokladu, zlomky)
Obrazy ze života mého (Večer na Bezdězu, Marinka)
Pouť krkonošská
Rozbroj světů (Svět smyslný, Svět zašlý)
Návrat
Ostatní prozaické fragmenty
Cikáni
Deník na cestě do Itálie
Deník z roku 1835
Editoři svazku
Michal Charypar
Autoři komentáře
Zdeněk Hrbata
Martin Procházka
Michal Charypar
Vědečtí redaktoři
Marek Přibil
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2023
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
472
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-36-5
978-80-7658-059-6
978-80-275-1593-6
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza

Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky

Svazek přináší úplný soubor próz, prozaických zlomků a deníků našeho největšího romantického básníka Karla Hynka Máchy, z jehož díla čerpala a povstala moderní česká literatura. Oproti staršímu výboru, vydanému ve svazku 53 České knižnice v roce 2008, se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou proponovaných nebo naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pro nynějšího čtenáře pravopisně aktualizovanou. Zásadní inovací prošla rovněž komentářová část svazku: zatímco studie Zdeňka Hrbaty a Martina Procházky zasazuje Máchovu prozaickou tvorbu do kontextu evropského romantismu prostřednictvím charakteristických témat: historismus — poutnictví — všednodennost, a detailně analyzuje román Cikáni, studie editora a pořadatele svazku Michala Charypara zdůvodňuje způsob členění jednotlivých textů do oddílů Kat — Obrazy ze života mého — Ostatní prozaické fragmenty — Cikáni — Deníky. Samozřejmou součástí knihy je též revidovaný obsáhlý pasus vysvětlivek a slovníček nezvyklých či archaických výrazů.

Veškeré nově vypracované a při přípravě této edice užívané diplomatické přepisy výchozích Máchových a máchovských pramenů zpřístupňujeme jako digitální dokument zde.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně