Karel Komárek

(*1963)

Literární vědec, lingvista, bohemista a slavista, vysokoškolský pedagog. Věnuje se zejména historické mluvnici češtiny, dějinám spisovného jazyka, jazyku uměleckých textů a onomastice. V současnosti působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

fotografie:
Karel Komárek, foto Soňa Pokorná, zdroj: Fotoarchiv ÚČL AV ČR