Svazek
26
Název svazku
Staré pověsti české
Jméno autora
Alois Jirásek
Zařazená díla
Staré pověsti české
Editoři svazku
Karel Komárek
Autoři komentáře
Jaroslava Janáčková
Karel Komárek
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2001
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
384
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
80-7106-476-9
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Jiráskovy Staré pověsti české byly původně určeny jako četba pro děti a autor byl v prvním, sešitovém vydání uveden položkou „Vypravuje Alois Jirásek“. Od doby svého vzniku v r. 1894 toto všeobecně důvěrně známé dílo zprostředkovávalo celým generacím národní mýtus a žilo spíše autonomním životem historických pověstí. Komentář naší edice si klade otázku po literární genezi tohoto textu – po inspiraci, pramenech, metodě, zařazení v uměleckém vývoji velkého romanopisce – a zachycuje i průběh a proměny jeho výjimečné recepce.

Staré pověsti české byly v České knižnici reeditovány v roce 2019, ukázka je dostupná na stránce svazku 101.

Národní digitální knihovna

Svazek je jako dílo nedostupné na trhu pro přihlášené uživatele NDK on-line zpřístupněn zde.