Svazek
91
Název svazku
Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu
Jméno autora
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Zařazená díla
Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do Země svaté, země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu
Editoři svazku
Hana Bočková
Markéta Melounová
Autoři komentáře
Hana Bočková
Markéta Melounová
Lucie Storchová
Vědečtí redaktoři
Jan Linka
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2017
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
680 + 628
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-07-5
978-80-88069-31-7
978-80-7491-942-8
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého...

Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564–1621), který patří k nejzajímavějším českým literárním památkám doby vrcholného humanismu, dovršuje tradici domácích cestopisů o putování do Svaté země a Egypta. V širokých historických a kulturních souvislostech předkládá čtenáři autentickou reflexi podoby světa na přelomu 16. a 17. století. Kryštof Harant, známý jako politik a jeden z aktérů stavovského povstání, jehož život tragicky končí roku 1621 na popravišti, se tu představuje jako vzdělaný, výtvarně i hudebně nadaný renesanční kavalír. Je všímavým pozorovatelem i vtipným glosátorem života v navštívených zemích. Poznávací hodnotu jeho spisu umocňují nejen bystré popisy vzdálených exotických krajů, doplněné odkazy na autorovu rozsáhlou četbu, ale také přiložené ilustrace, mapy a dokumenty. Cestopis edičně připravila, komentář, vysvětlivky a slovníček napsala Hana Bočková ve spolupráci s Markétou Melounovou, částí komentářů a vysvětlivek přispěla Lucie Storchová, muzikologickými poznámkami a edicí Harantova moteta Petr Daněk; rejstřík toponym sestavila Hana Psotová.

Dílo vychází ve dvou knihách, samostatně neprodejných.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně