Marta Vaculínová

(*1969)

Editorka, překladatelka, autorka. Pracuje v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se novolatinskou literaturou, zejména poezií a humanistickými listy, ale také knihovnami a památníky raně novověkých intelektuálů. Vydala básnické dílo Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, připravila k vydání šestý díl Rukověti humanistického básnictví a práce Jana a Dany Martínkových.

fotografie:
Marta Vaculínová, foto Soňa Pokorná, zdroj: fotoarchiv ÚČL AV ČR