Svazek
116
Název svazku
Básně a listy
Jméno autora
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
Editoři svazku
Marta Vaculínová
Autoři komentáře
Marta Vaculínová
Vědečtí redaktoři
Ondřej Koupil
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2022
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
192
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
ISBN 978-80-88183-31-0
ISBN 978-80-7658-036-7
ISBN 978-80-275-1099-3
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
latina
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
poezie
próza

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Básně a listy

Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v chronologicko-tematickém uspořádání vybízí k exkurzi do Evropy doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu, do doby zámořských objevů, technologických inovací a vynálezů, ale také náboženských konfliktů, morových epidemií a turecké hrozby. Díky unikátnímu prozaickému překladu Marty Vaculínové promlouvá Hasištejnský k dnešnímu čtenáři zcela srozumitelně a přirozeně. S charakteristicky kritickým nadhledem mu nabízí spontánní vhled jak do veřejných roztržek a politických intrik na dvoře Vladislava Jagellonského, tak do soukromí vzdělaného šlechtice, horlivého katolíka, který si v životě kladl vysoké cíle, skládal milostnou i duchovní lyriku a miloval knihy. Pro čtenáře, kteří se s dobovými reáliemi či antickou mytologií setkávají poprvé, připravila Marta Vaculínová praktické vysvětlivky, znalce zase potěší možností porovnat latinský originál nebo starší, časoměrný či přízvučný překlad, všem je určen její doprovodný komentář, v němž přibližuje Bohuslavovu osobnost, tvorbu a vymezuje jeho místo v dějinách literatury.
  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně