Michal Kosák

(*1977)

Textolog a editor. Vedle ediční praxe (účastnil se prací na projektu plnotextové internetové databáze Česká elektronická knihovna, je členem kolektivu připravujícího svazky Kritické hybridní edice) se zabývá historií novočeské textové kritiky, věnuje se bezručovské textologii Oldřicha Králíka (monografie S použitím kalendáře), kriticky připravil k vydání Slezské písně Petra Bezruče a spolu s Jiřím Flaišmanem řídí též edici Varianty, věnovanou problematice textologie a editologie. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

fotografie:
Michal Kosák, foto Soňa Pokorná