Svazek
122
Název svazku
Má písmena
Jméno autora
Milada Součková
Zařazená díla
První písmena
Mluvící pásmo
Zakladatelé
Vlastní životopis Josefíny Rykrové
Editoři svazku
Jakub Říha
Zuzana Říhová
Kristián Suda
Autoři komentáře
Zuzana Říhová
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2023
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
384+32
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-37-2
978-80-7658-060-2
978-80-275-1594-3
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
poezie
próza

Milada Součková: Má písmena

Pod souborným názvem Má písmena představuje Česká knižnice čtveřici žánrově odlišných, avšak motivicky provázaných textů Milady Součkové. Zvolený titul zvýznamňuje ústřední téma autobiografické linie autorčiny tvorby – vlastní akt psaní. Již v prozaickém debutu První písmena (1934) – zakládajícím rezervoár scén a motivů, k nimž se bude autorka vracet – se písmo stává médiem vzpomínky. Působivého modernistického propojení slova a obrazu je využito v básnické skladbě Mluvící pásmo – apokalyptické vizi zániku euroamerické civilizace –, která zde vychází společně s reprintem původního soukromého tisku z roku 1939 včetně linoleí Zdenka Rykra. V generačním románu Zakladatelé (1940) autorka kriticky zpodobila rodinné a mezilidské vztahy ve vyšších vrstvách měšťanské společnosti v prvních desetiletích minulého století. Cyklický návrat k problematice osobní paměti a jejího uměleckého uchopení pak představuje nedokončená vzpomínková próza Vlastní životopis Josefíny Rykrové (posmrtně 1993). Svazek edičně připravili Kristián Suda, Jakub Říha a Zuzana Říhová, komentář napsala Zuzana Říhová.
  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně