Tomáš Havelka

(*1967)

Bohemista a komeniolog. Od roku 1997 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, jehož oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku od roku 2021 vede. Působí také na katedře české literatury Pedagogické fakulty UK. Věnuje se českým spisům Jana Amose Komenského, které průběžně edičně zpracovává pro řadu Dílo Jana Amose Komenského. V poslední době tak připravil českou verzi historie Jana Lasického K navrácení se na první opuštěnou lásku napomenutí (2013) a Komenského českou korespondenci z let 1628–1638 (2018). Mimo tuto řadu připravil monografii Skrytý tajemství Božích poklad (2019), edici Informatorium školy mateřské (2007) a komentáře k Labyrintu světa a ráji srdce v České knižnici (2014). Kromě Komenského se zabývá raně novověkou smíchovou a karnevalovou kulturou, homiletikou a krátkými narativními žánry (exempla).

fotografie:
Tomáš Havelka, zdroj: osobní archiv