Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

(1461–1510)

Humanistický básník, cestovatel a bibliofil; narodil se v Kutné Hoře, zemřel na hradě Hasištejn. Zásadní vliv na formování jeho světonázoru a náboženského vyznání měla jednak studia na italských univerzitách v Bologni a ve Ferraře, jednak
poznávací cesta do Svaté země a po Středomoří, během níž navštěvoval místa, která znal z četby antické a biblické literatury. Nakrátko byl jmenován vyšehradským proboštem, později působil jako sekretář královské kanceláře na Pražském hradě a v uherském Budíně, pomýšlel však na kariéru vysoce postaveného duchovního a usiloval o odpovídající post v církevní správě. Jeho ambice ovšem nebyly ani přes úsilí vlivných příznivců naplněny, a tak se po roce 1503 stáhl do ústraní svého rodového sídla. Zde strávil poslední roky života četnou korespondencí s přáteli a především studiem rukopisů a tisků ze své rozsáhlé sbírky, která ve své době platila za jednu z nejbohatších soukromých knihoven ve střední Evropě.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 2, svazek I – H–J)

vyobrazení:
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, mědirytina Jana Jiřího Balzera zhotovená podle kresby Jana Kleinhardta, z alba 87 Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrten und Künstler in Kupfer, Praha: J. J. Balzer (tiskem J. N. F. Schönfelda), po 1782, zdroj: Knihovna ÚČL AV ČR