Editoři

Jaromír Loužil

(1926–2013)
Filozof, kulturní historik, překladatel a editor.

Emil Lukeš

(1929–2007)
Literární historik a editor.

Marie Lukešová

Pedagožka, literární historička, editorka.

Radek Lunga

(*1975)
Historik, památkář, kampanolog.

Emanuel Macek

(1924–1997)
Literární historik, bibliograf a editor.

Iva Málková

(*1962)
Literární historička a kritička.

František Martínek

(*1982)

Jazykovědec, editor a vysokoškolský pedagog.

Milena Masáková

(*1946)

Nakladatelská redaktorka a editorka.

Markéta Melounová

(*1985)
Klasická filoložka, historička starověku.

Věra Menclová

(*1938)
Literární historička.

Zdeňka Nováková

(*1953)
Redaktorka, bohemistka a klasická filoložka.

Mojmír Otruba

(1923–2003)
Literární historik a teoretik, textolog.

Výsledky 37 - 48 z 80