Karel Klostermann

(1848–1923)
Prozaik, spjatý svými kořeny i tvorbou s Pošumavím.

Svatopluk Čech

(1846–1908)
Básník a prozaik, přední představitel ruchovsko-lumírovské generace.

Zikmund Winter

(1846–1912)
Autor historické prózy a kulturní historik.

Josef Václav Sládek

(1845–1912)
Básník, překladatel, kritik a publicista, dlouholetý redaktor časopisu Lumír.

Julius Zeyer

(1841–1901)
Básník, prozaik, dramatik, přední představitel kosmopolitního proudu ruchovsko-lumírovské generace.

Jakub Arbes

(1840–1914)
Prozaik a novinář, tvůrce specifického prozaického útvaru – romaneta.

Vítězslav Hálek

(1835–1874)
Básník, prozaik, dramatik a žurnalista, výrazný představitel májové družiny.

Jan Neruda

(1834–1891)
Básník, prozaik a publicista, vůdčí osobnost literární generace májovců.

Karolina Světlá

(1830–1899)
Zakladatelka novočeské románové prózy.

Karel Havlíček

(1821–1856)
Básník, literární kritik, překladatel, novinář a politik, zakladatelská osobnost české moderní žurnalistiky, satirik.

Božena Němcová

(1820–1862)
Prozaička, publicistka, sběratelka pohádek a dalších folklorních útvarů.

Václav Bolemír Nebeský

(1815–1882)
Básník, publicista a literární historik.

Výsledky 61 - 72 z 91