Adam Michna z Otradovic

(kolem 1600–1676)
Básník a hudební skladatel, přední představitel české barokní hymnografie.

Jan Amos Komenský

(1592–1670)
Filozof a teolog, zakladatel moderní pedagogiky.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

(1564–1621)
Český zemský šlechtic, dvořan a diplomat, válečník, hudebník a autor zásadního renesančního cestopisu.

Vavřinec Leandr Rvačovský

(1525–po 1591)
Kazatel, autor náboženských a mravokárných spisů.

Oldřich Prefát z Vlkanova

(1523–1565)
Autor cestopisu do Palestiny.

Jan Blahoslav

(1523–1571)
Všestranná kulturní osobnost, biskup Jednoty bratrské.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

(1461–1510)
Humanistický básník, cestovatel a bibliofil.

Petr Chelčický

(kolem 1380 – asi před 1460)
Radikální náboženský a politický myslitel; ideový zakladatel Jednoty bratrské.

Jan Hus

(asi 1371–1415)
Náboženský myslitel a církevní reformátor, kazatel.

Výsledky 85 - 93 z 93