Svazek
113
Název svazku
Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu
Jméno autora
Tomáš Pešina z Čechorodu
Editoři svazku
Ondřej Koupil
Jiří M. Havlík
Autoři komentáře
Ondřej Koupil
Jiří M. Havlík
Vědečtí redaktoři
Jan Linka
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2021
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
448
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
ISBN 978-80-88183-28-0
ISBN 978-80-7658-012-1
ISBN 978-80-275-0828-0
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Tomáš Pešina z Čechorodu: Prodromus Moravographiae

Systematicky koncipované vědecké dílo Tomáše Pešiny z Čechorodu patřilo od poloviny 17. století k hlavním pramenům poznávání moravských zemských dějin. Jeho latinským historiografickým spisům předcházel česky psaný Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu (1663), přehledný souhrn vlastivědných údajů a dějinných událostí vztahující se k Moravě a jejímu okolí, ovšem se značným geografickým i politickým přesahem. Tato ve své době zcela ojedinělá „vědecká práce v domácím jazyce“ se stala nejen zdrojem poučení, ale rovněž i sebeidentifikace tehdejších čtenářů, a tak na Moravě převzala úlohu, kterou v Čechách plnila o století starší Kronika česká Václava Hájka z Libočan. Současní čtenáři mohou konečně ocenit literární hodnotu Pešinova dějepravného spisu díky péči Ondřeje Koupila a Jiřího M. Havlíka, kteří připravili a v přítomném svazku představují jeho úplně první ucelenou moderní edici. Opatřili ji dvěma samostatnými komentáři (biografickým medailonem a podrobnou literárněhistorickou a jazykovětextovou studií), jmenným rejstříkem, věcnými vysvětlivkami a praktickým diferenčním slovníčkem.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně