Volný přístup k svazkům Knižnice nedostupným na trhu

neděle, 10 březen 2024 18:44

Knižniční vydání Olbrachtových podkarpatoruských próz patří k osmnácti svazkům naší ediční řady, které se v současnosti nacházejí na Seznamu děl nedostupných na trhu. Přihlášený uživatel Národní digitální knihovny k nim tak získává neomezený přístup on-line. Odkaz do Národní digitální knihovny proto nově uvádíme na stránce každého svazku, kterého se tato možnost týká. Odkaz najdete pod anotací, na konci prostředního sloupce.

Seznam děl nedostupných na trhu vede Národní knihovna ČR a v souladu s autorským zákonem a s licenční smlouvou uzavřenou mezi knihovnou a agenturou Dilia na něj mohou být zařazeny knihy vydané do roku 2003, pokud již nejsou k dispozici v obchodní síti (s výjimkou antikvariátů). Jestliže nositel autorských práv ani nakladatel neuplatní své právo požádat o vyřazení knihy ze seznamu, resp. o omezení dostupnosti digitální kopie na terminály umístěné v objektech knihoven, smí být digitální kopie takových knih zpřístupněny on-line, a to pouze k četbě a prohledávání, tedy bez možnosti stahování.

V Národní digitální knihovně lze tak v současnosti v knižničním zpracování číst nebo studovat řadu vyhledávaných děl české literatury: kromě Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka je to například novela Viktora Dyka Krysař, povídková sbírka Karla Michala Bubáci pro všední den, Vančurův humoristický románek Rozmarné léto, Jiráskovy Staré pověsti české, Erbenovu Kytici, kompletní básnické dílo Jana Zahradníčka či Karla Tomana a také třeba Schulzův michelangelovský román Kámen a bolest.

Dále uvádíme všechny svazky České knižnice, kterých se možnost vzdáleného přístupu k datu uveřejnění tohoto článku týká:

 • Svazek 2 — Karel Toman: Básně
 • Svazek 4Středověké legendy o českých světcích
 • Svazek 9Život svaté Kateřiny
 • Svazek 13 — Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo
 • Svazek 16 — Vladislav Vančura: Amazonský proud – Pekař Jan Marhoul – Pole orná a válečná – Poslední soud
 • Svazek 17Tři knížky lidového čtení
 • Svazek 19 — F. X. Šalda: Boje o zítřek
 • Svazek 22 — Jan Zahradníček: Knihy básní
 • Svazek 23 — Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník – Golet v údolí
 • Svazek 25 — Karel Michal: Soubor díla
 • Svazek 26 — Alois Jirásek: Staré pověsti české
 • Svazek 27 — J. K. Šlejhar: Dojmy z přírody a společnosti – Co život opomíjí
 • Svazek 28 — Karel Schulz: Kámen a bolest
 • Svazek 29Poetistická próza
 • Svazek 32 — Viktor Dyk: Pět básnických knih
 • Svazek 34 — František Křelina: Amarú, syn hadí – Každý své břímě
 • Svazek 36 — K. J. Erben: Kytice – České pohádky
 • Svazek 37 — Viktor Dyk: Dramata a prózy

Čtyři z uvedených svazků byly v rámci České knižnice později reeditovány (oba svazky se středověkými legendami, svazek erbenovský i Staré pověsti české). Při reedicích je v naší ediční řadě revidováno jak ediční zpracování vydávaných textů, tak i doprovodné komentáře. Vážným zájemcům doporučujeme proto sáhnout po pozdějších vydáních svazků.

Zpracoval Pavel Janáček